DAŇOVÝ PORTÁL

Technické podmínky pro použití daňového portálu

Následující část popisuje technické nároky na počítač, na kterém má být využíván daňový portál (nejčastěji PC u uživatele). Protože portál samotný obsahuje dvě základní části (veřejnou a autentizovanou), a dále řadu specifických služeb, které se odlišují svými nároky, je i následující popis rozdělen do částí podle jednotlivých služeb.
Ověřte si, zda počítač PC, který použijete pro práci s touto aplikací, odpovídá části Systémové požadavky – kontrola nastavení počítače.

Veřejné informační stránky daňového portálu

Veřejné informační stránky daňového portálu jsou přístupné v běžně používaných moderních WWW prohlížečích, například:
  • Internet Explorer řady 7, 8, 9 a 10
  • Firefox 3.6 a vyšší
Pro elektronické podání písemností musí Váš počítač splňovat technické podmínky aplikace Elektronické podání finanční správě.

Autentizovaná část, daňová informační schránka

Pro přihlášení se k autentizovaným službám daňového portálu je nutné elektronicky podepsat přihlašovací formulář, a to uznávaným elektronickým podpisem dle zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, nebo ověřit svou identitu způsobem, kterým se lze přihlásit do své datové schránky.

Pro vytvoření uznávaného elektronického podpisu je potřeba mít soukromý klíč spolu s certifikátem, který byl vydán akreditovanou certifikační autoritou. Certifikát musí kvůli jednoznačné identifikaci podepisující osoby obsahovat tzv. bezvýznamový identifikátor MPSV.

Přehled udělených akreditací certifikačním autoritám zveřejňuje dle zákona Ministerstvo vnitraikona: externí web .

Způsob použití elektronického podpisu závisí na Vašem operačním systému a WWW prohlížeči:

  • Při použití MS Internet Explorer v systému MS Windows: Aplikace EPO1 ve spolupráci s ActiveX knihovnou CAPICOM (společnosti Microsoft) nebo aplikace EPO2 ve spolupráci s ActiveX knihovnou CryptSignX (GFŘ) zjistí seznam vyhovujících certifikátů s klíči a nabídne je uživateli. Uživatel si z nich vybere ten, pomocí kterého pak aplikace elektronický podpis vytvoří. Certifikát s klíčem může být standardně uložen ve Windows Registry, nebo můžete použít jiný způsob uložení kompatibilní s Microsoft Crypto API (certifikát na čipové kartě, apod.). Knihovny CAPICOM a CryptSignX jsou implementovány jako 32bitové moduly a nelze je proto použít v prohlížeči MS Internet Explorer v 64bitové variantě. Z tohoto důvodu není 64bitová verze MS Internet Explorer podporována pro provoz Daňového portálu a Elektronických podání.
  • V jiném prohlížeči (nezávisle na operačním systému) nebo pokud nemáte k dispozici knihovnu CAPICOM (EPO1) nebo CryptSignX (EPO2): Váš certifikát a klíč potřebujete mít uložené v PKCS#12 souboru (obvykle má příponu .pfx nebo .p12). Dále musíte mít ve Vašem prohlížeči instalován Sun Java Plug-in http://www.java.com/en/download/ikona: externí web a povolit spuštění appletu, který elektronický podpis vytvoří. Ve starších verzích (nižších než 1.7.0_45) se mohou zobrazovat bezpečnostní dotazy, které je pro správnou funkci nutné odsouhlasit. Při vytváření elektronického podpisu pak zvolíte soubor s certifikátem (a klíčem) a kryptografické operace se provedou v Java Appletu.

Poznámka: V systému MS Windows lze použít oba uvedené způsoby.

Služba elektronických podání pro daňovou správu

Následující odkaz Vás navede na stránku, která provede kontrolu nastavení Vašeho PC pro použití aplikace pro elektronická podání. Zároveň na této stránce budou dostupné odkazy na podrobnou dokumentaci.


Technické podmínky pro provoz technologicky starší aplikace EPO1 jsou popsány na stránkách zobrazených po kliknutí na následující odkaz.
Generální finanční ředitelství
Lazarská 7, 117 22 Praha 1 | Technická podpora:
ePodporaikona: externí web
Verze: 39.21.1 ze dne 04.08.2017